ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>הגורם ההיסטורי בלאומיות</span>

קטגוריה: הגורם ההיסטורי בלאומיות

הגורם ההיסטורי בלאומיות

הזרם ההיסטורי כיבושי נפוליון – תהליך ההתפתחות של הלאומיות באירופה  החל בתחילת המאה ה-19, עם כיבושיו של נפוליון. נפוליון הפיץ את רעיון המהפכה הצרפתית, בנוגע לזכויות האדם הטבעיות. רעיון שזכה בהתחלה לתמיכה רבה בקרב העמים הכבושים, ובהמשך השאיפה לחירות ולעצמאות התחלפה בהתנגדות גוברת. ב קונגרס וינה, שנערך ב 1815, התכנסו …

לאומיות

מרכיבי הלאומיות המודרנית ומאפייני התנועות הלאומיות המושג לאום מתייחס לקבוצה של בני אדם שיש להם מרכיבים משותפים היוצרים מסגרת אחידה ומלוכדת, כמו: שפה, מנהגים, סמלים, חגים, מוצא, עבר, דת, דפוסי תרבות, הרגשה של שייכות, והם פועלים לטפח ולשמר את הדברים המשותפים במסגרת מדינה. קבוצה חברתית זו, קבוצה (חבורה) של אנשים …