ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>יסודות חוקתיים של ישראל</span>

קטגוריה: יסודות חוקתיים של ישראל

היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

למרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם יש חוקה. החוקה נועדה ליצור מערכת חוקים הקובעת את הערכים ואת הנורמות של המדינה. החוקה היא הבסיס למערכת החקיקה, לנורמות השפיטה, למדיניות השלטון, לזכויות האדם ולמערכת היחסים בין האזרח לבין השלטון. הערכים והנורמות האלו נקראים יסודות חוקתיים, והם: •           הכרזת העצמאות •           הויכוח על החוקה •           …