ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>זרמים בציונות</span>

קטגוריה: זרמים בציונות

הזרמים בציונות

מהי הבעיה העיקרית של היהודים בגולה, והדרכים להתמודד איתה מטרת התנועה הציונית, כפי שבאה לידי ביטוי בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, הייתה שאיפה להקים בית מולדת לעם היהודי בהסכמת מדינות אירופה. המציאות המשתנה והתעוררות האנטישמיות באירופה מסכנות את קיומו של העם היהודי. תפיסה זו מתאימה לזרמים השונים בתנועה הציונית. הזרמים הגדירו …