ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>זכויות חברתיות</span>

קטגוריה: זכויות חברתיות

זכויות חברתיות

זכויות חברתיות הן זכויות שמדינה, בדרך כלל הנוקטת במדיניות סוציאל דמוקרטית, מעניקה לאזרחיה מתוך השקפת עולם שתפקידה של המדינה לספק תנאי חיים מינימלים ולאפשר לאזרחים להתקיים בכבוד.  תפיסה זו, מסתמכת על הכרזת זכויות האדם שהתקבלה באו"ם ב 1949, ומדינות רבות חוקקו חוקים בהתאם להכרזה זו. בהכרזה ישנה קריאה לאפשר " …