ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>זכויות אזרח</span>

קטגוריה: זכויות אזרח

זכויות אזרח

זכויות אזרח, אלו הן זכויות שהמדינה מעניקה לאזרחיה. זכויות אלו מגדירות את מעמדו של האזרח בחברה מבחינה פוליטית וחברתית, הזכות לבחור, להיבחר, להתאגד, למתוח ביקורת על השלטון. זכויות האזרח הן מוגבלות, וזאת כדי להבטיח את קיומה של חברה דמוקרטית.  הזכויות הן יחסיות והן מתנגשות לעיתים בינן לבין עצמן, לעיתים מתנגשות …