No Image

זכויות אזרח

זכויות אזרח, אלו הן זכויות שהמדינה מעניקה לאזרחיה. זכויות אלו מגדירות את מעמדו של האזרח בחברה מבחינה פוליטית וחברתית, הזכות לבחור, להיבחר, להתאגד, למתוח ביקורת [להמשיך לקרוא …]