ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>זהות ישראלית</span>

קטגוריה: זהות ישראלית

זהות ישראלית

הזהות של אזרחי ישראל הזהות היא אוסף של מאפיינים, שהאדם מגדיר בעזרתם את עצמו. " כל אדם בוחר את מרכיבי  זהותו" ישנם מרכיבם, שאינם ניתנים לשינוי, כמו: מין, צבע, מוצא והם מרכיבים המשייכים את האדם. ישנם מרכיבים הניתנים לשינוי כמו: דת, ערכים אמונות והם מרכיבים את אזרחותו. אזרחי ישראל מדגישים …