ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>הקמת צה"ל</span>

קטגוריה: הקמת צה"ל

הקמת צ.ה.ל

עם הכרזת הקמת המדינה נוצר הצורך להקים גופים ומוסדות, שיפעלו במסגרת ממלכתית. עד אז התנהל הישוב העברי במסגרות וולונטריות. מטרת הישוב הייתה לפעול ולהכשיר את עצמו לקראת הקמת מדינה עצמאית. פעולות אלו נעשו על ידי המוסדות השונים: הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים של התנועה הציונית. לאחר הקמת המדינה היה צורך להבטיח את …