ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>החלטת הכ"ט בנובמבר</span>

קטגוריה: החלטת הכ"ט בנובמבר

החלטת הכ"ט בנובמבר 1947

עצרת האו"ם התכנסה כחמישה חודשים אחרי הגשת המלצות ועדת אונסקו"פ כדי לדון בהצעת החלוקה הסופית. הויכוח היה על שתי הצעות: הצעת המיעוט – להקים מדינה פדרלית משתי יחידות יהודית וערבית. בירה משותפת היא ירושלים. והגבלת העלייה היהודית, למשך שלוש שנים בהתאם לכושר הקליטה של הארץ ובהתחשב בזכויות הערבים. הצעת הרוב …