ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>הדיון בעצרת האו"ם</span>

קטגוריה: הדיון בעצרת האו"ם

הדיון בעצרת האומות המאוחדות

הדיון באו"ם בנושא ארץ ישראל התקיים במשך החודשים אפריל ומאי  1947, לאחר שהבריטים העבירו את הנושא לאו"ם כדי למצוא פתרון ולשמור על מעמדה של בריטניה. צריך לדעת  שאחרי מלחמת העולם החל מאבק בין שתי המעצמות, מאבק שנקרא "מלחמה קרה". במאבק זה ניסו שתי המעצמות להרחיב את השפעתן ברחבי העולם. בתקופה …