No Image

ערב ההכרזה 12/2/1948

הדיון בליל ה 12/5/1948 מאמצע אפריל ועד למועד הפינוי הבריטי התקיימו ישיבות  ב”מנהלת העם”, שדנו בסיכונים בהכרזה על הקמת המדינה. בערב ה12 במאי התקיים במנהלת [להמשיך לקרוא …]