ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>גרמניה | 1933-1936</span>

קטגוריה: גרמניה | 1933-1936

גרמניה | 1933-1939

המפלגה הנאצית עלתה לשלטון ב 1933 ומייד החלה בסדרת פעולות שהובילו לתהליכי שינוי משמעותיים בכל תחומי החיים בגרמניה. במהלך  שלוש השנים הראשונות התמקד השלטון הנאצי בהרס הדמוקרטיה הגרמנית הצעירה והקמת משטר חדש טוטליטרי וריכוזי. פעולות השלטון החלו ביישום, הלכה למעשה, של האידיאולוגיה הנאצית: הפרדת האוכלוסיה בהתאם לתורת הגזע, הקמת ארגונים …