No Image

גרמניה | 1933-1939

המפלגה הנאצית עלתה לשלטון ב 1933 ומייד החלה בסדרת פעולות שהובילו לתהליכי שינוי משמעותיים בכל תחומי החיים בגרמניה. במהלך  שלוש השנים הראשונות התמקד השלטון הנאצי [להמשיך לקרוא …]