ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>גישות במשפט הישראלי</span>

קטגוריה: גישות במשפט הישראלי

מינוי שופטים כלכלים חברתיים לבית המשפט העליון

הגיע הזמן להכניס לבית המשפט העליון שופטים כלכליים חברתיים ממש בימים האלו מתארגנת רשימת מועמדים של שופטים המיועדים להתמנות לבית המשפט העליון בישראל. ישנו ויכוח סמנטי ואידיאולוגי על אופיו של בית המשפט הזה, הגבוה בישראל. מתוך הרשימה שפורסמה, ניתן להבחין בשופטים טובים מאוד כולם מוכשרים, כולם בעלי ניסיון ולכל אחד …

גישות במשפט הישראלי

הגישות הנוהגות במשפט הישראלי מאז הקמתה של מדינת ישראל  נוהגות שתי גישות במשפט הישראלי הפורמליסטית, זו המתייחסת למקרים הבאים לבית המשפט דרך התאמתם לחוקים הקיימים, והאקטיביסטית, זו המתייחסת למקרים המגיעים לבית המשפט בדרך של הבנה, פרשנות והתאמת כוונת המחוקק לדרך הפתרון. שתי גישות אלו מושפעות במידה רבה מהעומד בראש המערכת …