ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>בית שני | תקופת החשמונאים</span>

קטגוריה: בית שני | תקופת החשמונאים

בית שני | תקופת החשמונאים

מאתיים שנה לאחר כיבוש ארץ ישראל על ידי היוונים, היהודים התנגדו להשתלב בתרבות ההלניסטית. העימות הגיע לשיא בימי הממלכה הסלבקית במחצית הראשונה של המאה השניה לפסה"נ. תקופתו של אנטיוכוס הרביעי, הייתה הגרועה ביותר ביחסי יהודים יוונים. בתקופתו הוטלו גזירות קשות על היהודים, על דתם ועל תרבותם. גזירות אלו הובילו לעימות …