ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>איסלאם | קהילה יהודית</span>

קטגוריה: איסלאם | קהילה יהודית

איסלאם | קהילה יהודית

. מאפייני הקהילה היהודית וההנהגה העצמית בארצות האסלאם :   הקהילה היהודית נהנתה מאוטונומיה דתית ותרבותית מלאה: כאמור , מעמד הד'ימי של  היהודים בארצות האסלאם היה כרוך לא רק בהשפלות ובנחיתות מול המוסלמי, אלא כלל בתוכו גם אוטונומיה דתית ותרבותית שניתנה לקהילות היהודיות . פירושה של אוטונומיה זאת היה : …