No Image

שלבי דה-קולוניזציה

לתהליך הדה-קולוניזציה היו שלושה שלבים עיקריים והם  באו לידי ביטוי בכל אחת ממדינות אסיה, אפריקה והמזרח התיכון באופנים שונים. התעוררות לאומית, מאבק אנטי-קולוניאליסטי הקמת מדינות [להמשיך לקרוא …]

No Image

דה-קולוניזציה

תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות הקולוניאליזם, זהו מושג הקשור להתפתחות הלאומיות באירופה במהלך המאה ה – 18 וה – 19, כאשר מעצמות אירופה ראו במדינות [להמשיך לקרוא …]

No Image

תוצאות המלחמה

תוצאות מלחמת ששת הימים והשלכותיה מלחמת ששת הימים מהווה תפנית מרכזית וחשובה בהתפתחותה של מדינת ישראל. למלחמה זו היו תוצאות מרחיקות לכת והעמידו את מדינת [להמשיך לקרוא …]

No Image

נאצר, נשיא מצרים

נאצר, כגורם להתלקחות המלחמה נאצר, נשיא מצרים החריף את התבטאויותיו נגד ישראל וקרא להשמדתה, אמנם לקריאות האלו הייתה משמעות פנימית במצרים, אבל היא חיזקה את [להמשיך לקרוא …]

No Image

פרשת אלטלנה

האוניה אלטלנה במהלך חודש יוני 1948, הגיעה אוניה עמוסה בנשק ותחמושת, שארגון האצ”ל רכש בעולם, לחופי תל אביב. העיתוי היה אחרי חתימת ההסכם, ולכן המדינה [להמשיך לקרוא …]