ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
חודש: <span>ינואר 2012</span>

חודש: ינואר 2012

סיום מלחמת העולם השנייה

שנת 1945 הייתה שנת הסיום למלחמת העולם השניה. מלחמה שנמשכה שש שנים וגרמה למותם של מיליונים רבים, 6 מיליון יהודים ברצח עם אכזרי , שיטתי וטוטלי בתעשיית רצח גרמנית, ומיליוני אזרחי חפים מפשע ממדינות אירופה והמזרח הרחוק במהלך המלחמה ומיליונים רבים של חיילים בחזיתות השונות. ההערכות על מספר ההרוגים במהלך …

הונגריה וצעדות המוות

החשת ביצוע “הפתרון הסופי”, הונגריה וצעדות המוות לקראת סוף מלחמת העולם השנייה מאמצע 1944, חל מפנה במלחמה וצבאות בעלות הברית ניצחו בקרבות רבים, כתוצאה מכך נאלץ הצבא הגרמני ובני בריתו לסגת מרוב החזיתות  חזרה לגבולות גרמניה. הנאצים המשיכו במשימה החשובה ביותר, מבחינתם, המשך הסתרת השמדת היהודים, הם עברו לשלב נוסף, …

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

במהלך מלחמת העולם השנייה השתתפו לוחמים יהודים בצבאות רבים. חוסר מצד אחד של כוחות לוחמים ורצון מיוחד של יהודים רבים להצטרף למלחמה הוביל לגיוסם של רבים מיהודי מדינות העולם להצטרף ולהשתתף במלחמה נגד הנאצים. ההתגייסות של יהודים למלחמה נבעה מהצורך לקחת חלק מהנטל על העמים בתוכם הם חיו, וראו את …

מי הם חסידי אומות העולם ?

חסיד אומות עולם זהו מושג המתייחס לאדם לא יהודי שהציל יהודים, למרות הסכנה המרחפת על ראשו ועל בני משפחתו. הנאצים פרסמו פקודות באזורי הכיבוש, כי כל מי שיגיש עזרה ליהודים דינו מוות. למרות הוראות אלו, למעלה מ23 אלף נוצרים הצילו, הסתירו, עזרו ליהודים במהלך המלחמה ובצעד זה סיכנו את חייהם …

יחס ארגונים ליהודים

יחסם של ארגונים בינלאומיים גם הוא היה תלוי במידת שיתוף הפעולה עם הנאצים, במידת החשש מפעולות הנאצים נגדם וגם מתוך מסורת היחסים עם היהודים לפני המלחמה. יחסו של הצלב האדום ויחסה של הכנסיה משתקף בפעולותיהם: יחס הצלב האדום, במהלך המלחמה, הארגון ראה את עצמו כארגון המגיש עזרה לבני אדם ללא …

יחס הרוב הדומם כלפי היהודים

הרוב הדומם, מרבית האוכלוסייה במהלך המלחמה סבלה מאוד, תנאי החיים הורעו הכובש הנאצי פעל גם נגד האוכלוסייה המקומית. לכן ניתן לראות כיצד הרוב הדומם פעל. באופן כללי מעטים מאוד סיכנו את חייהם ואת חיי משפחותיהם כדי להציל יהודים. שילוב הגורמים השונים בכל מקום הכתיב לרוב הדומם את יחסו כלפי היהודים. …

יחס כלפי היהודים בארצות הכיבוש

היחס של האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש לשואת היהודים היה שונה בהתאם לתנאים המקומיים, בהתאם ליחס כלפי היהודים, בהתאם למידת האנטישמיות ובהתאם למערכת היחסים עם היהודים לפני המלחמה. כדי להבין ולבחון את היחס הזה, יש להתייחס למידת שיתוף הפעולה של המדינה והאוכלוסייה  עם גרמניה הנאצית. היחס כלפי היהודים לפני המלחמה השפיע על …

היודנראטים והדילמות לפני ובזמן ביצוע “הפתרון הסופי”

היודנראטים בגטאות  מייד בתחילת מלחמת העולם השנייה החליטו הנאצים להקים גטאות ( מחנות ריכוז) בשטחי הכיבוש באירופה, שינוהלו על ידי יודנראטים (מועצת היהודים). ההחלטה הזו נגזרה מאיגרת הבזק בספטמבר 1939.  היודנראטים פעלו בהתאם להוראות שקיבלו מהגרמנים, תפקידם היה למלא את כל ההוראות, לנהל את הגטאות, לפתור כל בעיה בגטו, תוך …

המרד בגטאות

המרד בגטאות מרד גטו וורשה הוא המרדה מפורסם והחשוב ביותר נגד הנאצים, אך צריך לזכור שגם בגטאות אחרים התקיימו מרידות, למרות שלא הצליחו יותר. כרוז קריאה למרד הראשון היה הכרוז של אבא קובנר מגטו וילנה. ראשי המורדים, חברי המחתרות היהודיות ותנועות הנוער, הבינו לפני כולם שהגרמנים מתכוונים לחסל ולהשמיד את …

דרכי הלחימה של היהודים בזמן “הפתרון הסופי”

דרכי הלחימה של היהודים בזמן “הפתרון הסופי” המרד בגטאות, לאחר שהתברר שתוכנית הגרמנים היא חיסול היהודים בשיטתיות. החלה תנועה שקראה למרד. בתחילה היו בודדים כמו אבא קובנר בגטו וילנה, ובהמשך בשנים 1942 ו 1943, הבינו רבים, שאין משמעות למאבקי ההישרדות – קדושת החיים והצטרפו לקריאה למרד. חברי תנועות הנוער הציוניות …

לחימת היהודים בנאצים בזמן “הפתרון הסופי”.

הלחימה של הפרטיזנים היהודים ההתנגדות היהודית לנאצים הייתה בשתי צורות. מרד מאורגן בתוך הגטאות או בריחה ליערות והצטרפות לפרטיזנים. הבחירה באחת מצורות אלו, הייתה תוצאה של החלטות אישיות לצד החלטות התלויות במצב באזור. בגטאות במרכז פולין פעלו בעיקר בתוך הגטאות. בגטאות במזרח פולין ובשטחי ברית המועצות, ברחו ליערות ונאבקו משם …

גטאות | לודז, קובנה, וורשה

היודנראטים בגטאות  מייד בתחילת מלחמת העולם השניה החליטו הנאצים להקים גטאות ( מחנות ריכוז) בשטחי הכיבוש באירופה, שינוהלו על ידי יודנראטים (מועצת היהודים). ההחלטה הזו נגזרה מאיגרת הבזק בספטמבר 1939.  היודנראטים פעלו בהתאם להוראות שקיבלו מהגרמנים, תפקידם היה למלא את כל ההוראות, לנהל את הגטאות, לפתור כל בעיה בגטו, תוך …