No Image

דמוקרטיה מתגוננת

דמוקרטיה מתגוננת זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה משתקף בעקרון הדמוקרטיה המתגוננת. בעיקרון זה הוטלו הגבלות כדי לשמור על הדמוקרטיה ולשמור על בטחון המדינה והחברה. [להמשיך לקרוא …]

No Image

הגבלת השלטון

   עקרון הגבלת השלטון עיקרון חשוב שנועד למנוע ריכוז עוצמה רבה מידי בידי השלטון, לאפשר ביקורת על השלטון, למנוע דורסנות ושרירותיות של השלטון, כדי למנוע [להמשיך לקרוא …]

עץ ההצלחה

הסדר החדש

הסדר החדש באירופה מהו הסדר החדש לפי תפיסת הנאצים ? לאחר כיבושה של אירופה על ידי הנאצים צריך לחלק את אירופה על בסיס הסדר החדש. [להמשיך לקרוא …]

זכויות חברתיות

זכויות חברתיות

זכויות חברתיות הן זכויות שמדינה, בדרך כלל הנוקטת במדיניות סוציאל דמוקרטית, מעניקה לאזרחיה מתוך השקפת עולם שתפקידה של המדינה לספק תנאי חיים מינימלים ולאפשר לאזרחים [להמשיך לקרוא …]

No Image

זכויות אזרח

זכויות אזרח, אלו הן זכויות שהמדינה מעניקה לאזרחיה. זכויות אלו מגדירות את מעמדו של האזרח בחברה מבחינה פוליטית וחברתית, הזכות לבחור, להיבחר, להתאגד, למתוח ביקורת [להמשיך לקרוא …]

No Image

האוניה סנט לואיס

האוניה סנט לואיס במהלך שנת 1939 יצאו כמה אוניות מגרמניה שהעבירו מהגרים יהודים בדרכם להימלט מהמשטר הנאצי בגרמניה. האוניה סנט לואיס הייתה בין האוניות האחרונות [להמשיך לקרוא …]