No Image

גרמניה | 1933-1939

המפלגה הנאצית עלתה לשלטון ב 1933 ומייד החלה בסדרת פעולות שהובילו לתהליכי שינוי משמעותיים בכל תחומי החיים בגרמניה. במהלך  שלוש השנים הראשונות התמקד השלטון הנאצי [להמשיך לקרוא …]

No Image

עקרון הפלורליזם

עקרון הפלורליזם הפלורליזם הוא ערך ועיקרון חשוב בדמוקרטיה, משום שפירושו הוא לא רק עצם הריבוי והמגוון של הקבוצות השונות במדינה, אלא גם ההכרה בזכות קיומן [להמשיך לקרוא …]

No Image

שלטון העם

עקרון שלטון העם “העם הוא ראשית ואחרית כל הדברים: הכל יוצא ממנו והכל חוזר אליו” ( אלקסיס דה-טוקויל) •           מקור כל הסמכויות •           כלל האזרחים [להמשיך לקרוא …]

No Image

זהות ישראלית

הזהות של אזרחי ישראל הזהות היא אוסף של מאפיינים, שהאדם מגדיר בעזרתם את עצמו. ” כל אדם בוחר את מרכיבי  זהותו” ישנם מרכיבם, שאינם ניתנים [להמשיך לקרוא …]