שלטון החוק | עבריינות

החוק | סוגי

כל עבירה על החוק נחשבת עבירה פלילית.

עבריינות פלילית רגילה: הפרת החוק הנעשית ממניעים של תועלת אישית של טובת הנאה עצמית, כמו: אונס, גניבה, רצח, שוחד…

עבריינות שלטונית: כאשר האנשים הממלאים תפקידים ציבוריים שונים מפירים את החוק בזמן כהונתם תוך כדי מעמדם וסמכותם. המניע לעבריינות מסוג זה הוא מניע הנובע מהרצון לשרת את טובת המדינה או את טובתו של ציבור מסוים. כאשר אנשי ציבור הממלאים תפקידים ציבוריים ברשויות השלטון, מנצלים את מעמדם וסמכותם כדי להשיג טובות הנאה אישיות, הרי שמדובר בעבריינות פלילית רגילה ולא בעבריינות שלטונית.

עבריינות אידיאולוגית: הפרת החוק הנובעת מטעמים דתיים, פוליטיים והשקפת עולם פוליטית.

עבריינות אידיאולוגית כוללת עבריינות מטעמי : עבריינות מצפונית היא עבריינות של אדם שהיא בינו לבין עצמו. אינו משתייך לתנועה כל שהיא. הוא לא פועל לפרסם ולהפיץ את המעשה הוא לא פועל לשנות חברתית או אחרת. לעומת העבריין האידיאולוגי המנסה לגייס תומכים, מנסה לשנות מדיניות.

כדי שתהיה זו עבריינות אידיאולוגית יש צורך בפעולה פומבית ברורה.

עבריין אידיאולוגי | מצפוני | פוליטי מפר את החוק תוך מודעות להשפעת העבירה עליו.

למעשה. לדוגמא: סירוב לשרת בצה”ל מטעמי אמונה, פציפיזם.

שלטון החוק

אי ציות לחוק ומשמעותו

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם