שלטון החוק

עקרון החוק במדינה דמוקרטית.

עקרון שלטון החוק במשטר דמוקרטי, פירושו שגם השלטון וגם אזרחי המדינה כפופים לחוק. עקרון זה מבטא את ההסכמה (האמנה החברתית) בצורך בקיומה של משותפת המחייבת את כולם לפעול לפי הכללים.

תכני החוק במשטר הדמוקרטי אמורים לשקף את העקרונות והערכים הדמוקרטיים. חקיקת חוק בהליך דמוקרטי אינו מבטיח את היותו חוק ראוי.

לשלטון החוק שני מובנים: שלטון החוק מבטא את ההסכמה של האזרחים לקיומה של מסגרת המדינה. שלטון החוק הוא עיקרון דמוקרטי חשוב ביותר. לשלטון החוק שני היבטים:

א. המובן הפורמלי: מתייחס לכללים של תהליך חקיקת החוק (איך)והשלטת החוק במדינה דמוקרטית, ומבטיח את הדרך והכללים שעל פיהם נחקקים החוק. בית המחוקקים (מי, היכן) נבחר על ידי העם ומהווה מוסד יחיד לחקיקה. חוק קובע ומגדיר וחובות של האזרחים ושל השלטון. חוק הוא פומבי ומנוסח בבהירות. כולם חייבים לציית לחוק.

ב. המובן המהותי: מתייחס לתוכן החוק ולהתאמתו לערכי הדמוקרטיה. חוק ראוי הוא חוק התואם את הערכים הדמוקרטיים, מגן על זכויות האדם והאזרח ועל זכויות המיעוט, מונע עריצות השלטון ומאפשר יצרת איזון בין צרכי הפרט ובין צרכי הכלל.   חוק מעניש בהתאם לעבירה ולא לעבריין.החוק השמור על איזון בין זכות הפרט לזכות הכלל. חוק מגן על זכויות . חוק מסייע למנוע את עריצות השלטון. החוק מגן על זכויות אדם ואזרח.

סוגי עבריינות

אי ציות לחוק

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם