ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
שלטון החוק

שלטון החוק

עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית.

עקרון שלטון החוק במשטר דמוקרטי, פירושו שגם השלטון וגם אזרחי המדינה כפופים לחוק. עקרון זה מבטא את ההסכמה (האמנה החברתית) בצורך בקיומה של מסגרת מדינית משותפת המחייבת את כולם לפעול לפי הכללים.

תכני החוק במשטר הדמוקרטי אמורים לשקף את העקרונות והערכים הדמוקרטיים. חקיקת חוק בהליך דמוקרטי אינו מבטיח את היותו חוק ראוי.

לשלטון החוק שני מובנים: שלטון החוק מבטא את ההסכמה של האזרחים לקיומה של מסגרת המדינה. שלטון החוק הוא עיקרון דמוקרטי חשוב ביותר. לשלטון החוק שני היבטים:

א. המובן הפורמלי: מתייחס לכללים של תהליך חקיקת החוק (איך)והשלטת החוק במדינה דמוקרטית, ומבטיח את הדרך והכללים שעל פיהם נחקקים החוק. בית המחוקקים (מי, היכן) נבחר על ידי העם ומהווה מוסד יחיד לחקיקה. חוק קובע ומגדיר זכויות וחובות של האזרחים ושל השלטון. חוק הוא פומבי ומנוסח בבהירות. כולם חייבים לציית לחוק.

ב. המובן המהותי: מתייחס לתוכן החוק ולהתאמתו לערכי הדמוקרטיה. חוק ראוי הוא חוק התואם את הערכים הדמוקרטיים, מגן על זכויות האדם והאזרח ועל זכויות המיעוט, מונע עריצות השלטון ומאפשר יצרת איזון בין צרכי הפרט ובין צרכי הכלל.   חוק מעניש בהתאם לעבירה ולא לעבריין.החוק השמור על איזון בין זכות הפרט לזכות הכלל. חוק מגן על זכויות מיעוט. חוק מסייע למנוע את עריצות השלטון. החוק מגן על זכויות אדם ואזרח.

סוגי עבריינות

אי ציות לחוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *