ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
ערכי הדמוקרטיה

ערכי הדמוקרטיה

ערכי יסוד של הדמוקרטיה – חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי

ה ר ע י ו ן ה ד מ ו ק ר ט י – משטר דמוקרטי הוא משטר המתבסס על מספר ערכים ועקרונות. מידת הדמוקרטיה והשוני בין מדינות שונות באופי הדמוקרטיה שלהם תלוי בהדגשה של ערכים והעקרונות שכל מדינה בוחרת להדגיש.

• ערכי הדמוקרטיה הם: מרכזיותו של האדם, חירות ושוויון.

מרכזיות האדם – הדמוקרטיה כצורת ממשל היא תוצאה של התפתחויות חברתיות, פוליטיות וכלכליות שהחלו בעקבות תנועת השכלה במהלך המאה ה- 17. התפיסה הבסיסית החדשה מיקמה את האדם במרכז העולם, ובתור שכזה יש לאדם "זכויות טבעיות": חיים, חירות, שוויון וקניין. נוסף לכך האדם הוא יצור תבוני, זאת אומרת, כיצור רציונאלי האדם מסוגל להבין ולהתמודד עם סביבתו, ובתור שכזה האדם מסוגל ורשאי לקבוע לעצמו סדרי עדיפויות, סדרי חיים וסדרי ממשל מתוך נקודת מבט תבונית ומוסרית.

חירות ושוויון – הם שני ערכי יסוד במשטר דמוקרטי ובין שני ערכים אלו ישנו מתח קבוע. מתח זה נתון לפרשנות מגוונת במדינות שונות, ולכן ישנו שוני בין מדינות לגבי מידת הדגש של כל אחד מערכים אלו. ככל שמדינה מדגישה את אחד הערכים כך מדינה זו ממוקמת במקום אחר על הרצף של סוגי הדמוקרטיה – ממדינה ליברלית עד למדינה סוציאל-דמוקרטית. מדינה המדגישה יותר את ערך השוויון על פני ערך החירות היא מדינה יותר סוציאל דמוקרטית, ומדינה המדגישה יותר את ערך החירות היא מדינה יותר דמוקרטיה ליברלית.

לדמוקרטיה יש שני מובנים, הראשון מתייחס לצורת הממשל, והשני מתייחס לדמוקרטיה כערך.

הדמוקרטיה כצורת ממשל, זו דמוקרטיה המדגישה את הניהול הפורמלי. מהם הכללים לקבל החלטות, מהם הדרכים לבצע פעולות, כיצד מחוקקים חוקים, היכן ובאיזה גופים מתקבלות ההחלטות ובאיזה גופים מתבצעת המדיניות. איזה גופים אחראים על מה. העם הוא הקובע, הדמוקרטיה היא ממשל המקבל את סמכותו מידי העם. דמוקרטיה כצורת ממשל מדגישה את העקרונות הפורמלים, כמו עקרון הכרעת הרוב, הגבלת השלטון וכיוב`.

הדמוקרטיה כערך, זו דמוקרטיה המדגישה את מערכת הכללים והחוקים הרואים את האדם במרכז, זאת אומרת המדינה הדמוקרטית היא מסגרת המיועדת להעניק לאדם את מירב האפשרויות לבטא ולממש את יכולותיו ושאיפותיו. השקפה המתבססת על התפתחות עקרונות ההשכלה והליברליות, לאדם יש זכויות חירות שוויון הוא יצור תבוני היודע לקבל החלטות באופן עצמאי וריבוני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *