ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
עקרונות מנחים למשפט

עקרונות מנחים למשפט

העקרונות המנחים את הרשות השופטת

 

כדי לשמור את מערכת המשפט עצמאית ובלתי תלויה נקבעו הכללים הבאים:

o הזכות להליך הוגן

כל אדם נחשב לזכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו.

כל אדם זכאי להגנה משפטית בבית המשפט.

לנאשם יש זכות לערער על פסק הדין וגזר הדין בפני ערכאה משפטית גבוהה יותר.

כולם שווים בפני החוק.

כל שופט מתחייב לשפוט רק על פי החוק וללא משוא פנים.

 o אי תלות מערכת המשפט

כדי לשמור על אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת יש צורך להבטיח את עצמאות שופטים. אי תלות הרשות השופטת באה לידי ביטוי בתנאי העסקת השופטים, שכר השופטים נקבע על ידי ועדת הכנסת, משך כהונתם של שופטים הוא עד גיל 70 ורק נשיא בית המשפט העליון רשאי לבטל מינוי של שופט. אין משנים את מקום עבודתו של שופט בניגוד לרצונו, לשופטים מוענקת חסינות, והסרת החסינות נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה (היועמ"ש).

 o עקרון הסוב¬-יודיצה,

איסור פרסום ועיסוק פומבי בנושא הנידון בבית המשפט. מטרת עקרון זה היא למנוע התערבות, השפעה ולחץ מצד התקשורת ורשויות השלטון על בית המשפט בנושאים הנידונים בבית המשפט ועדיין לא נפסק בעניינם.
ההכרה בחשיבות אי התלות של הרשות השופטת שנועדה להבטיח הליך משפטי הוגן הביאה לכך שהמחוקק בחר להגביל עצמו בחוק ולהימנע מלעסוק בכל נושא בדיון בבית המשפט.
עקרון הסוב-יודיצה, נועד להבטיח את הזכות להליך הוגן גם במקרה של התנגשות עם חופש הביטוי או עם זכות הציבור לדעת .  חוק יסודות המשפט ביקש לאזן בין שתי זכויות מתנגשות אלו, וקבע שכלי התקשורת רשאים לפרסם רק מידע עובדתי על דיונים המתקיימים בבית משפט.

 o הגבלת הרשות המחוקקת
כדי להבטיח את מעמד המשפט, הכנסת אינה יכולה לחוקק חוקים רטרואקטיביים כדי לבטל פסיקה של בית משפט.

 o מינוי שופטים
תהליך מינוי שופטים נועד למנוע הפעלת לחצים על הרשות השופטת.
מינוי שופטים בישראל נעשה על ידי ועדה של תשעה חברים: 3 שופטים, נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים נוספים מבית המשפט העליון, 2 שרים, שר המשפטים ושר נוסף, שני חברי כנסת, ושני עורכי הדין.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *