ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
לאומיות

לאומיות

מרכיבי הלאומיות המודרנית ומאפייני התנועות הלאומיות

המושג לאום מתייחס לקבוצה של בני אדם שיש להם מרכיבים משותפים היוצרים מסגרת אחידה ומלוכדת, כמו: שפה, מנהגים, סמלים, חגים, מוצא, עבר, דת, דפוסי תרבות, הרגשה של שייכות, והם פועלים לטפח ולשמר את הדברים המשותפים במסגרת מדינה.

קבוצה חברתית זו, קבוצה (חבורה) של אנשים שיש להם מטרה או מטרות משותפות. חברי הקבוצה קיבלו על עצמם "כללי משחק" והם חלק מאמנה חברתית. מקובל לראות בהשתייכות לקבוצה בקבלת הכללים שנקבעו.

קבוצה חברתית בעלת מרכיבים משותפים נוספים, כמו זהות או מוצא משותף היא קבוצה אתנית.

קבוצה שהמרכיבים הנוספים שלה הם ערכים פרי בחירה כמו: שוויון, חירות, זכויות אדם היא קבוצה פוליטית.

קבוצות אלו תהפכנה לקבוצות ללאום, כאשר תפתחנה מודעות לאומית, תשאפנה להגדיר את עצמן במסגרת של מדינה בה היא חיה  ותפעלנה לממש בפועל את מטרותיהן.

לאומיות כוללת קבוצות בעלות תחושת השתייכות ותודעה לאומית, המתבססות על תכונות, מרכיבים, מאפיינים או מוסדות הקשורים לקבוצה, כמו: תרבות לאומית, ערכים לאומיים, שפה לאומית, מוסדות וטריטוריה לאומיים.

מהי לאומיות, לאומיות היא שילוב של רגשות לאומיים, תחושת השתייכות ושאיפה להקים מדינה. זאת אומרת הקבוצה החברתית תהפוך לקבוצת לאום, כאשר תפעל למען הקמת מסגרת מדינית.

סוגי לאומיות ומאפיינים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *