ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
מדיניות הפרטיות באתר

מדיניות הפרטיות באתר

מדיניות הפרטיות  באתר

מאחר ואתר " בגרות" , https://www.bagrout.com/ ( להלן "החברה" ) מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שאנחנו מנהלים ומפעילים (להלן: "האתרים"), החלטנו לפרסם את מדיניותנו ביחס להגנה על הפרטיות באתרים, ואנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי תשלום ששימשו אותך וכיוב'. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות שירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט  (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך, רק ממך, רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף אצלנו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין,  על מנת :

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים או תכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
  • המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור אלקטרוני ישיר

החברה מעוניינת לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע פרסומי ושיווקי. בעת הרשמתך הנך נותן את הסכמתך לשגר אליך באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרת בעת הרשמתך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישים, והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותה למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך השלמת תהליך הרכישה.

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבצע באתרים פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של גוף שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו.

עוגיות – Cookies

אתר החברה משתמש "בעוגיות"  לצורך תפעולם השוטף של האתרים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר לעדיפותך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "עוגיות". אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת ביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל הפרסומות שלהן, חברות אלו מציבות עוגיות במחשבך. העוגיות מאפשרות להן לאסוף מידע על אתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אלו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלו עושות בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם רשאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עלי ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פניה כזו יש להפנות אל:

מיכאל דדון

טל: 052-3309242

דוא"ל: mikelda1@gmail.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי:

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

הואיל ומדיניות פרטית זו עשויה להשתנות מידי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מעת לעת.