טבלת זכויות האדם והאזרח

עקרונות דמוקרטיים: שלטון העם, שלטון החוק, פלורליזם, הכרעת הרוב, זכויות האדם והאזרח