ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
טבלת זכויות האדם והאזרח

טבלת זכויות האדם והאזרח

עקרונות דמוקרטיים: שלטון העם, שלטון החוק, פלורליזם, הכרעת הרוב, זכויות האדם והאזרח