ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
זכויות האדם והאזרח

זכויות האדם והאזרח

עקרון זכויות האדם והאזרח, מתבסס על תפיסות הומניסטיות הרואות את האדם במרכז, ואת מערכת היחסים בינו לבין המדינה. האדם הוא עצמאי, והוא הבסיס לקיומה של חברה לכן יש להגן ולעגן את זכויותיו. זכויות האדם והאזרח מתבססות על רעיון האמנה החברתית והן תנאי לקיומה של חברה דמוקרטית. זכויות האדם הן מתפתחות, ככל שהחברה "מתקדמת" יותר ,כך היא מעניקה יותר זכויות. זכויות האדם נועדו להבטיח את שמירת כבוד האדם ולמנוע פגיעה בזכויותיו.

ישנם סוגי זכויות שונים:

זכויות טבעיות, אלו זכויות של כל אדם מעצם היותו כזה, ללא הבדלים: חיים, חירות, שוויון, קניין, כבוד, הליך הוגן.

זכויות אזרח, אלו הן זכויות שהמדינה מעניקה לאזרחיה. זכויות אלו מגדירות את מעמדו של האזרח בחברה מבחינה פוליטית וחברתית, הזכות לבחור, להיבחר, להתאגד, למתוח ביקורת על השלטון.

 זכויות חברתיות, הן זכויות שמדינה, בדרך כלל הנוקטת במדיניות סוציאל דמוקרטית, מעניקה לאזרחיה מתוך השקפת עולם שתפקידה של המדינה לספק תנאי חיים מינימלים ולאפשר לאזרחים להתקיים בכבוד.

זכויות הקבוצה, חברה מודרנית מורכבת מקבוצות שונות. ניתן לראות קבוצות המתארגנות על בסיס רעיון פוליטי חברתי, מקובל להגדיר קבוצות אלו כמפלגות.
קבוצות מיעוט המתארגנות על בסיס יסודות אתניים, תרבותיים, דתיים או לאומיים.

 חובות האדם כאדם –כדי שכל אדם בחברה יממש את זכויותיו הטבעיות חובת האזרח להכיר את זכויותיו שלו ושל הפרטים האחרים בחברה, חובה עליו להימנע מפגיעה בזכויותיהם של אחרים, כמו הזכויות לחיים, לשוויון, לחירות, לכבוד.
זכויותיו של האדם והאזרח לחופש מחשבה וביטוי, לכבוד,  הן גם חובותיו לסובלנות כלפי האחר וזכויותיו לחופש מחשבה וביטוי של דעותיו ואת תפיסותיו, גם אם הן מנוגדות לזכויותיו שלו. נוסף לזאת עליו לפעול לשמור ולהגן על זכויותיו של האחר.

חובת האדם כאזרח – החובות מעוגנות בחוק. עקרון החוקיות: כל מה שלא נאסר בפירוש בחוק, מותר.
רק החוק יכול להגביל והטיל חובות על האזרח.
חובות האזרח לכבד ולציית לחוקים , שנועדו להגן על כל פרטי החברה, לשמור על הסדר החברתי, לאפשר את התפתחות החברה, להשתתף בעיצוב פניה של החברה, להזהיר בפני פגיעה בזכויותיו של פרט או קבוצה בחברה. חובתו גם לבקר את השלטון ואת ממלאי התפקידים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *