ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
ועידת אויאן 1938

ועידת אויאן 1938