ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
הקמת הגטאות וניהולם

הקמת הגטאות וניהולם

הקמת הגטאות וניהולם

הקמת הגטאות כתחנות מעבר וכפתרון ביניים, אפשר לגרמנים לפקח על היהודים דרך היודנראטים, אִפְשֶר ליצור הפרדה בין יהודים לבין ארים. הגרמנים השתמשו ביודנראט כדי שיהיה קל יותר לשלוט ביהודים. היודנראט היה כפוף לגסטאפו ופעל בתנאים קשים.

מצד אחד, הוטל על היודנראט לנהל את חיי הגטו, לאפשר בו תנאי קיום, להקים גופים ומוסדות לצורך כך.
לביצוע תפקידו, היודנראט לקח על עצמו תפקידים נוספים, שלא הוטלו על ידי הגרמנים. בגטאות שהיודנראט הצליח להתארגן באופן יעיל, תנאי החיים השתפרו, נעצרה התפשטות מגיפות ומחלות וצומצמה התמותה.
היהודים האמינו, שככל שיהיו יותר יעילים, ככל שתנאי החיים יהיו סבירים יותר, הנאצים יפסיקו לפגוע בהם.

מצד שני, על היודנראט  הוטל לבצע את הוראות הגסטאפו, כמו: לספק יהודים לעבודות הכפייה, להסגיר מֶפִרֵי חוק, לאכוף את ההוראות ( איסור לידה בגיטו).

בשנים הראשונות, כשעדיין לא התחיל ה"פתרון הסופי" ( לפני 6/1941), היודנראטים לא עמדו בדילמות קשות, כמו: העברת רשימות של יהודים למחנות ההשמדה.
הייתה תחושה בקרב היודנראטים, שאם הגטאות ינוהלו בצורה מסודרת ויועילו כלכלית למאמץ המלחמתי של גרמניה כך ניתן יהיה להציל יתר יהודים.

המדיניות של הנאצים כלפי היהודים בפולין היתה המשך תהליך הדה הומניזציה, שהיה השלב הראשון בהשמדה ההמונית באמצעות האייזנצגרופן ולאחר מכן בהפעלת התוכנית "הפתרון הסופי".

הנאצים חוקקו חוקים והוציאו צווים נגד היהודים, כדי לפגוע, כדי לנשל וכדי לבודד אותם מהחברה הכללית.

יחידות האיינזצגרופן נכנסו יחד עם הצבא לשטח הכבוש ופעלו במהירות ובאכזריות לרכז את היהודים, תוך כדי הפחדה, התעללויות ובהוצאה להורג. יהודים רבים נשלחו למחנות עבודה ומתו בדרך.

ריכוז ובידוד: הגזירות והצווים נועדו לבודד את היהודים מהאוכלוסייה הכללית:
ילדים מגיל 10 הצטוו לשאת טלאי צהוב, כל שינוי המגורים היה חייב להיעשות רק ברשות,  חנויות ועסקים של יהודים חויבו להיות מסומנים, הכניסה לרחובות מסוימים או נסיעה ברכבות נאסרה.

הרס הבסיס הכלכלי: הפעילות הנאצים נועדה להחרים ולחסל עסקים יהודים, עסקים שבעליהם נעדרו או שלא נוהלו בצורה יעילה נמסרו לגרמנים. בשם היעילות חוסלו מפעלים ובתי מסחר גדולים מאוד.
רק עסקים קטנים נשארו בידי יהודים. דירות הוחרמו והועברו על רכושם לידי גרמנים. יהודים רבים נותרו ללא מקום מגורים, ללא מקור פרנסה, הם נאלצו למכור את מעט רכושם כדי לשרוד. רכוש יהודי הוחרם, חשבונות בנק הוקפאו, נאסר על יהודים להחזיק סכומי כסף גדולים.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *