ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

העברת שאלת ארץ ישראל לאומות המאוחדות הייתה כתוצאה ממציאות חדשה שהתהוותה לאחר מלחמת העולם השנייה, בין השנים 1945 ל 1947. כדי להבין זאת, יש להכיר את הרקע למאבק על ארץ ישראל לאחר מלחמת העולם הראשונה ב 1918.
לאחר מלחמת העולם הראשונה קיבלה בריטניה מנדט על ארץ ישראל. מנדט זה, הוא מסמך בינלאומי, שבו בריטניה התחייבה לקדם את הקמתו של הבית הלאומי היהודי. במהלך שנות ה -20 וה – 30 התפתח סכסוך בין התנועות הלאומיות הערבית והיהודית. שתי התנועות ראו בשטחה של ארץ ישראל את המולדת, ונאבקו באמצעים שונים כדי לקבל אותה. אף אחת מהתנועות לא הייתה מוכנה להתחלק או להתפשר. ככל שהזמן עבר, מצאה בריטניה את עצמה בתפקיד מתווך, העלול להיפגע מתמיכה בצד זה או אחר.

בתקופה הזו ניתן להבחין בתהליך בו בריטניה נסוגה מהתחייבותה בכתב המנדט, ונוטה יותר לצד הערבי. האינטרסים של בריטניה בארץ ישראל בפרט, ובמזרח התיכון בכלל, הובילו אותה לגבש מדיניות כזו. המדיניות הבריטים גובשה ונוסחה בשלושה "ספרים לבנים".

לאחר מלחמת העולם השנייה התרחשו מספר תהליכים, שהשפיעו על בריטניה בנוגע לשאלת ארץ ישראל, בינהם: מעמדה של בריטניה נחלש, היא פיתחה תלות בארצות הברית, התנועה הציונית ויהדות ארצות הברית קלטו את ממדי השואה, ופעלו במשנה מרץ לקדם את הקמת המדינה היהודית. היישוב היהודי בארץ ישראל פעל בתקיפות כדי לשנות את מדיניותה של בריטניה. תהליכים אלו ואחרים יצרו לחץ גובר על בריטניה, שבסופם החליטה להעביר את שאלת ארץ ישראל לאומות המאוחדות.

העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם תלויה בגורמים הבאים :

כדי לענות על השאלה, מדוע החליטה בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו"ם, יש להבין את המציאות החדשה, שנוצרה לאחר מלחמת העולם השנייה.

לאחר המלחמה מעמדה של ארצות הברית כמעצמה התחזק מאוד, והיא נאלצה לעסוק גם בעניינים שנמנעה מהם בעבר. בעיני הנשיא האמריקאי, טרומן, בעיית העקורים הייתה בעייה הומניטרית. הנשיא קיבל את המלצתו של הריסון להעלות 100 אלף יהודים באופן מיידי לארץ ישראל. עמדה זו הייתה מנוגדת לעמדה הבריטית. כתוצאה מכך הוקמו מספר וועדות כדי לגשר בין העמדות של האמריקאים, הבריטים, היהודים והערבים, אך לא הצליחו.

ניסיונות אלו החריפו את הלחץ בין ארצות הברית לבין בריטניה, האינטרסים שלהם היו מנוגדים, ובריטניה הייתה תלויה באמריקאים, מבחינה בינלאומית. היישוב היהודי והנהגת הסוכנות היהודית הסלימו את צעדיהם נגד השלטון הבריטי במישור המקומי ובמישור הבינלאומי. נוסף לסיבות האלו, גם המציאות הכלכלית והפוליטית בבריטניה השפיעה על דעת הקהל, שקראה למצוא פתרון לשליטה הבריטית בארץ ישראל.

כתוצאה מהנסיבות האלו, החליטה ממשלת בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו"ם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *