ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
הסדר החדש

הסדר החדש

הסדר החדש באירופה

מהו הסדר החדש לפי תפיסת הנאצים ?

לאחר כיבושה של אירופה על ידי הנאצים צריך לחלק את אירופה על בסיס הסדר החדש.
הנאצים ביקשו לבנות מערכת חדשה שתתבסס על האידיאולוגיה הנאצית. לפיכך ניתן לחלק את אירופה  מחדש ולקבוע איזה גזעים יהיו חלק מאירופה החדשה. היכן יתיישבו עמי אירופה, באיזה מרחבים, וכיצד יהיו היחסים בין עמים אלו. הסדר החדש מתבסס על תורת הגזע באידיאולוגיה הנאצית.

האידיאולוגיה הנאצית מתייחסת למרחב המחיה הגרמני, כל השטחים ממזרח לגרמניה נועדו להבטיח את השלטון של גרמניה בעתיד, "הרייך בן אלף השנים". העמים הסלבים במזרח, הם נועדו לשרת את גזע האדונים כל עוד ניתן.
בנוגע למערב אירופה, שטחי איטליה, צרפת, הונגריה וצ'כוסלובקיה יהיו במעמד של בנות הברית כל עוד האינטרסים הגרמנים ישמרו. לאחר מכן עמים אלו יאבדו את עצמאותן ויכבשו. "כבוש, נצל, זרוק".
העמים הסקנדינביים ישארו בני ברית, מכיוון שהם יכולים להצטרף לגזע האדונים.

 

השלטון הנאצי שאף להשתמש באמצעים ובעושר של אירופה לטובת גרמניה.
העם הגרמני הוא גזע אדונים ועמי אירופה יהיו עבדי הגזע.  "היסודות הבלתי רצויים בראשם היהודים, אבל גם סלבים רבים במזרח , במיוחד המשכילים שבהם יושמדו".

הסדר החדש נועד להשתמש בעמים השונים לצורך העם הגרמני לקידום מכונת המלחמה של גרמניה, העברת מזון, חומרי גלם וכוח אדם.
"אפשר לנהל את פולין באמצעות ניצול אכזרי, העברת אספקה, חומרי גלם, מכונות, בתי חרושת, פועלים לגרמניה לחיזוק מאמצי המלחמה… צמצום הכלכלה הפולנית ככל הניתן, לסגור את מוסדות החינוך, למנוע את צמיחת האינטליגנציה הפולנית. פולין היא מושבה, הפולנים יהיו העבדים של הרייך הגרמני הגדול"   (מתוך הפקודה של היטלר בנוגע לפולין 1939)

במסגרת מדיניות הניצול, כל דבר ערך שעשוי לסייע יועבר לגרמניה, גם אוצרות אומנות.
"רוזנברג ( מומחה לאומנות, יהודי, פעל בצרפת באישור הנאצים) רשאי להעביר לגרמניה כל מוצרי תרבות בעלי ערך בעיניו ולשמור אותם. הפיהרר שומר לעצמו את הזכות להשתמש בהם".
( מתוך פקודה לצבא הגרמני בצרפת)

משך הזמן הארוך של המלחמה, במיוחד, לאחר הפלישה לרוסיה יצר חוסר בכוח אדם בתחומים שונים: בצבא, בכלכלה. הרוסים כמו עמים אחרים שילבו את הנשים במאמצים המלחמתיים. גרמניה לא השתמשה בנשים לצורכי מלחמה בגלל האידיאולוגיה.
תפקידה של האישה הגרמנית ללדת ילדים ולהיות עקרת בית הבית, לכן גרמניה ביקשה לנצל את כוח העבודה של העמים הכבושים.
הסדר החדש הוא ארגון הניצול של עמי אירופה למען העם הגרמניה לפי העקרונות הבאים:

העמים האריים: הולנדים, דנים ונורווגים הם שותפים שווי זכויות באימפריה הגרמנית.

העמים הסלבים במזרח: פולנים ורוסים הם נחותים ותפקידם לשרת את העם הגרמני (כפועלי כפייה בכלכלה הגרמנית).

היהודים והצוענים להם אין מקום בסדר החדש ואותם צריך לחסל.
" "הפתרון הסופי" של הבעיה היהודית משמעותו הוא השמדה טוטלית של כל היהודים באירופה, נדרשתי להקים מתקני השמדה באושוויץ ביוני 1941. בזמן שבשטח הגנרל גוברנאמן פעלו שלושה מחנות השמדה אחרים: באלזץ, טרבלינקה וסוביבור"  (מעדות של רודולף הס מפקד אושוויץ במשפטי נירנברג, 1945)

  • שליטה בעמי אירופה בצורה שונה

שלטון ישיר כמו בפולין, שלטון כיבוש בידי משתפי פעולה "שלטון בובה" משטר וישי בצרפת, שלטון בעלות ברית כמו איטליה.

 ניצול האזורים שנכבשו היה בצורות שונות: שוד אוצרות אומנות וטבע, עובדי כפיה, חיסול שבויי מלחמה רוסים, טרור כלפי האוכלוסייה הכבושה, מחנות ריכוז והשמדה ו"הפתרון הסופי".  "אנו גזע האדונים ועלינו לשלוט ביד חזקה וצודקת… אני אסחט את הטיפה האחרונה של הארץ הזאת, לא באתי לכאן כדי לחלק מתנות, התושבים צריכים לעבוד, לעבוד ושוב לעבוד. באנו לכאן ליצור את הרייך הגרמני".
(אריך קוך, 1943)

  • תמיכה והתנגדות בסדר החדש

לסדר החדש היו תומכים משתפי פעולה מקומיים, מנהיגים פשיסטיים ואנטישמים מקומיים. בכל ארצות הכיבוש היה תומכים מסיבות שונות, חלקם האמינו שהיטלר אינו ניתן לניצחון ולכן שיתפו פעולה, היו שראו בנאצים גורם מרכזי למאבק בקומוניזם הרוסי שניתפס כמאיים, והיו תומכים מתוך תועלת אישית. דוגמאות לשיתוף פעולה: קוויזלינג ראש ממשלת נורבגיה, שמונה על ידי הנאצים. שר החוץ של דנמרק מונה לראש הממשלה על ידי הנאצים, הגנרל פטאן בצרפת עמד בראש משטר וישי שטחי הכיבוש העצמאי בדרום צרפת והשטחי  מעבר לים.
אך גם היו מתנגדים כמו מחתרות שקיבלו סיוע בהדרכה, ציוד ובכסף מאנגליה. דוגמאות: המחתרת ביוגוסלביה, הפרטיזנים ברוסיה והמחתרת "צרפת החופשית".

  • הצעדים למימוש הסדר החדש

השמדת היהודים, התנאי לתחילת ארגון הסדר החדש הוא סיום השמדת יהודי אירופה. כל עוד קיימים יהודים לא יוכל להיווצר הסדר החדש. תכנון השמדת היהודים היה שיטתי וטוטלי, לשם כך רוכזו יהודי אירופה בשטחי הגנרל גוברנאמנן ( מרכז פולין לשעבר), שם הוקמו גיטאות ומחנות השמדה, שם נרצחו בשיטתיות מרבית יהודי אירופה.

גירוש כפוי של אוכלוסייה מתוך שיקולים אידיאולוגים, מיליוני פולנים ורוסים גורשו, ובמקומם יושבו מתיישבים גרמנים. באמצע 1941 התיישבו כ 200 אלף גרמנים במרכז פולין.
היטלר חשב על 100 מיליון גרמנים שיתיישבו בשטחי רוסיה בתוכנית "הרייך בן  1000 השנים", הקמת מושבות חקלאיות במקומות מרכזים שיבטיחו את שלטון גרמניה. שטחים אלו נועדו למתיישבים גרמנים ולחקלאים מאסטוניה, לטביה, סקנדינביה, הולנד ושוייץ.
" כל השטח הבלטי יסופח לגרמניה… האוכלוסייה המקומית תפונה ובמקומה יתיישבו גרמנים בלבד… בגלל מכרות הניקל הגדולים, חצי האי קולא יועבר לגרמניה. את לנינגרד יש למחוק עד היסודות ואחר כך להעביר את תושבי פינלנד לשם."
     (מתוך דברי היטלר על מטרות המלחמה ברוסיה, 1941)

פגיעה בסלבים, להחזיר את העמים הסלבים למקומם הראוי כמשרתי ועבדי הרייך, יש לחסל את כל שכבת האינטליגנציה הסלבית, שלא תחבל בפעילות האידיאולוגית הנאצית. "הסלבים צריכים לעבוד בשבילנו. במידה שאין אנו זקוקים להם, הם יכולים למות". ההשכלה היא מסוכנת. מספיק אם ידעו לספור עד 100… כל אדם משכיל הוא אויב בעתיד."        (מכתב של מרטין בורמן,1942)

ניצול משאבים, הכיבוש הנאצי הוביל לניצול שיטתי של העמים הכבושים ושל משאבי הטבע. הניצול התבסס על ההררכיה הגזעית, כל העמים הכבושים נועדו לשרת את הגזע הארי. גרמניה השתמשה במשאבים אלו כדי להגדיל את עוצמתה מול בעלות הברית  בשתי דרכים. הראשונה, שוד של התוצרת המקומית כדי להעבירה לגרמניה, והשניה, שימוש בשטחי הכיבוש לצורך הצבא והשלטון הנאצי.
ניצול האוכלוסייה ומשאביה התבסס על החרמת שטחי חקלאות והתוצרת החקלאית, הפקעת מפעלי תעשיה, שוד של אוצרות תרבות ואומנות. בדרכים אלו הנאצים הצליחו לסחוט את ארצות הכיבוש, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות: שוד 9 מיליון טון תפוחי אדמה מצרפת והעברתם לגרמניה, במהלך כל המלחמה הצליחו להשתלט על 100 מיליארד מרקים גרמנים. הנאצים העסיקו מליוני עובדי כפייה, מרביתם מקרב העמים הכבושים וחלקם שבויי מלחמה. לפי אומדנים גרמניה הגדילה ב 50% את התוצרת שלה על בסיס ניצול זה.

המתת חסד (אותנסיה), הסדר החדש התייחס גם לגזע הארי עצמו. בעלי מומים שונים שאינם מתאימים לקרטריונים של תורת הגזע, כמו חולי נפש, חולים סופניים, נכים חוסלו בהוראתו של היטלר עם תחילת מלחמת העולם השניה. פעולה זו הופסקה ב 1941 בעקבות לחץ האוכלוסייה הגרמנית, בני המשפחות והכנסיה בגרמניה. בדרך זו נרצחו כמה עשרות אלפי גרמנים.

הסדר החדש הוא, למעשה, חלוקה מחדש של אירופה, כאשר הנאצים הם הגזע העליון והוא רשאי להשתמש בכל מה שנמצא בשטח לצרכיו. לאחר חיסול היהודים התפנו הנאצים לממש את האידיאולוגיה הנאצית בכל שטחי אירופה. במערב ובמזרח.