המשטר במדינת ישראל

המשטר במדינת ישראל מתייחס למערכת הערכים עליהם הוא מבוסס.
נושא זה עוסק ביסודות החוקתיים של המדינה,
בערכי המדינה לפי הכרזת העצמאות, מדינת ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית,
מערכת היחסים בין השלטון לבין האזרח,
הגופים, המוסדות ורשויות המדינה,
מערכת כללים, נורמות חוקים, חוקי ודיון על החוקה בישראל.
הכרת הגופים בהם מתקבלות החלטות, דרכי קבלת ההחלטות, דרכי בחירת נציגי העם לכנסת.
הכרת תפקידי הכנסת , דרכי העבודה, תהליך חקיקת חוקים,
הקמת ממשלה,
דרכי העבודה של הרשויות השונות במדינה.

למה  המשטר בישראל הוא דמוקרטי, הרי מרבית העולים היהודים הציונים הגיעו ממזרח , ממדינות לא דמוקרטיות. התנועה הציונית מתחילת דרכה החליטה במכוון להתבסס על קבלת החלטות בהליכים דמוקרטיים, היא תשובה חלקית.

פרופ’ שלמה אבינרי עונה על השאלה, מה פתאום דמוקרטיה ? 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם