ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
בגרות בהיסטוריה | סודות ההצלחה בבגרות נחשפים

היסטוריה

הנושאים לבחינת הבגרות הם:

הערכה חלופית חלק המהווה 30% מציון הבגרות והוא מתקבל מהערכה חלופית שנעשית במסגרת בתי הספר בנושא שואת היהודים.

בחינת המהווה 70% מציון הבגרות בהיסטוריה, כוללת את החלקים הבאים:

  • בית שני
  • ערים וקהילות
  • לאומיות וציונות
  • בונים מדינה – מסיום מלחמת העולם השנייה עד הקמת מדינת ישראל 1945-1948
  • העשורים הראשונים של מדינת ישראל 1949-1970