היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

למרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם יש חוקה.

החוקה נועדה ליצור מערכת חוקים הקובעת את הערכים ואת הנורמות של המדינה. החוקה היא הבסיס למערכת החקיקה, לנורמות השפיטה, למדיניות השלטון, לזכויות האדם ולמערכת היחסים בין האזרח לבין השלטון.

הערכים והנורמות האלו נקראים יסודות , והם:

•           הכרזת העצמאות

•           הויכוח על החוקה

•          

•           חוק השבות

•           חוק האזרחות

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם