הגבלת השלטון | הפרדת רשויות

הפרדת הרשויות נועדה למנוע מרשות אחת לצבור עוצמה רבה. הפרדה וחלוקת תפקידי השלטון בין גופים שונים:
( הכנסת), ביצוע (הממשלה), שיפוט (הרשות השופטת). הפרדת הרשויות נועדה להבטיח את חירותו של האזרח מול השלטון ולהבטיח ניהול תקין של המדינה.

ההפרדה אינה מלאה כדי לאפשר את פעילות זורמת ותקינה של השלטון. לכל אחת מהרשויות יש תפקיד מוגדר, אבל בו זמנית לכל רשות ישנם תפקידים שהם בסמכותה של רשות אחרת.

דוגמאות: הממשלה רשאית לחוקק חקיקת משנה, תקנות וצווים, לכנסת יש תפקידי שיפוט.

אם הייתה הפרדה מוחלטת פעילותן וסמכותן של הרשויות היו משתקות לחלוטין את עבודת הרשויות. האיזון והחפיפה נועדו להבטיח את הפעילות ההרמונית של זרועות השלטון. הרשויות קשורות האחת בשנייה לצורך השלמת ניהול המדינה, הקשר הוא  קשר של איזון, ריסון ובקרה.

חלוקת התפקידים הרשות המחוקקת חוקים על פי הם הממשלה, הרשות המבצעת פועלת, וכאשר מתעוררים חילוקי דעות הרשות השופטת היא זו המפרשת את החוקים.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם