ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
הגבלת השלטון | בחירות

הגבלת השלטון | בחירות

, הן חלק חשוב ביותר במשטר דמוקרטי ובלעדיהן לא מתקיימת . תפקידי הבחירות  הם להגביל את השלטון, לאפשר את החלפת השלטון, להעביר את האחריות לידי האזרח, שבכוחו לבחור ולקבוע איזה ייצג אותו.

בתהליך הבחירות באים לידי ביטוי עקרונות דמוקרטיים רבים, למשל: ריבונות העם, הגבלת השלטון, מאפשרות את השתתפות האזרחי בקבלת ההחלטות, שמירה על כללי המשחק של הסכמיות, הפלורליזם – קיומן של דעות ומפלגות שונות ומגוונות, מאפשרות את ההתאגדות ואת חופש הביטוי.

המאפיינים היסודיים של תהליך הבחירות הם: כלליות, חשאיות, שוויוניות, מחזוריות ותחרות חופשית בין דעות, מפלגות ואינטרסים.

הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות . השתתפות האזרחים בבחירות היא זכות יסוד חשובה המאפשרת לבוחר לבטא את עמדותיו, נטיותיו והשקפותיו ולקבוע את סדר היום הציבורי. בחירתו מאפשרת לקבוע את הרכב השלטון. זכות זו שהיא חלק מעקרון זכויות האזרח באה לידי ביטוי בתחום הפוליטי ולכן נקבעה כזכות יסוד שהוכרה בהכרזת האו”ם בדבר זכויות האדם, בית המשפט בישראל אישרר וקבע שאין לבטל או לקחת את הזכות הזו, אלא אם היא מתנגשת עם זכויות או מטרות אחרות של המדינה. חשיבות זכות זו היא בעובדה שהיא מבטאת את רעיון השוויון, הביטוי וחופש ההתאגדות והיא מהמאפיינים הבולטים של דמוקרטית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.